3 4 1 2

Wieczorem 8 lutego 2018 r. w Klubie Osiedlowym "Hallerówka" na Osiedlu Korczak miało miejsce spotkanie z Panami Policjantami. Organizatorem spotkania była Spółdzielnia Mieszkaniowa "Małopolska", reprezentowana przez Panią Prezes Mariolę Migdar. Tematyka wieczoru dotyczyła bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, a także niebezpiecznych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu. Po pogadance dzieci brały udział w konkursie plastycznym, przeprowadzono tor przeszkód oraz inne zabawy. Każdy uczestnik spotkania w tym Rodzicie dostali odblaski oraz nagrody, za namalowanie plakatu promującego bezpieczne ferie. Dodatkowo nie mogło zabraknąć pysznych pączków, ponieważ był to tłusty czwartek. Serdeczne podziękowania Spółdzielni za ufundowanie nagród i poczęstunków dla najmłodszych. Dziękujemy również za tak liczne przybycie na spotkanie. Wkrótce wizyta na komendzie.

Telefony alarmowe

Konserwator WOD-KAN, GAZ i C.O.: 508 082 005
Dyżurny elektryk: 508 082 006
Służby alarmowe: 112
Pogotowie ratunkowe: 999
Straż Pożarna: 998
Policja: 997

Dyżury Rady Nadzorczej

6.04.2020r.
4.05.2020r.
1.06.2020r.
6.07.2020r.
3.08.2020r.
7.09.2020r.
5.10.2020r.
2.11.2020r.
7.12.2020r.

P. Klaudia Smaczniak
P. Andrzej Rak
P. Henryk Plato
P. Janina Roman
P. Klaudia Smaczniak
P. Jakub Łęcki
P. Aneta Roman
P. Andrzej Rak
P. Jolanta Dobek

Osiedle Magdalena
Osiedle Korczak
Osiedle Magdalena
Osiedle Korczak
Osiedle Magdalena
Osiedle Korczak
Osiedle Magdalena
Osiedle Korczak
Osiedle Magdalena

Od dnia 25.03.2020 r. Dyżury Rady Nadzorczej nie będą odbywać się do odwołania

Copyright © 2015 SM Małopolska.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Pracownia Komputerowa PELG