3 4 1 2

Do pobrania

Lp.
Dokument Plik
1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Pobierz
2. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika Pobierz
3. Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - formularz dla mieszkańców budynków wielokalolowych Pobierz
4. Deklaracja członkowska Pobierz
5. Zmiana wysokości zaliczki na CO Pobierz
6. Zmiana wysokości metrów sześciennych wody Pobierz
7. Przepisy prawne regulujące kwestie związane z rozliczaniem wody Pobierz
8. Formularz wniosku o zgodę na remont Pobierz
9. Formularz zgłoszenia zgonu uprawnionego Pobierz
10. Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia Pobierz
11. Formularz zgłoszenia zmiany nazwiska Pobierz
12. Formularz podania adresu do korespondencji Pobierz
13. Oświadczenie o nieobjęciu obowiązkiem kwarantanny i izolacji na potrzeby wykonania prac wewnątrz lokalu Pobierz
14. Formularz anulowania adresu do korespondencji Pobierz

Telefony alarmowe

Konserwator WOD-KAN, GAZ i C.O.: 508 082 005
Dyżurny elektryk: 508 082 006
Służby alarmowe: 112
Pogotowie ratunkowe: 999
Straż Pożarna: 998
Policja: 997

Dyżury Rady Nadzorczej

6.04.2020r.
4.05.2020r.
1.06.2020r.
6.07.2020r.
3.08.2020r.
7.09.2020r.
5.10.2020r.
2.11.2020r.
7.12.2020r.

P. Klaudia Smaczniak
P. Andrzej Rak
P. Henryk Plato
P. Janina Roman
P. Klaudia Smaczniak
P. Jakub Łęcki
P. Aneta Roman
P. Andrzej Rak
P. Jolanta Dobek

Osiedle Magdalena
Osiedle Korczak
Osiedle Magdalena
Osiedle Korczak
Osiedle Magdalena
Osiedle Korczak
Osiedle Magdalena
Osiedle Korczak
Osiedle Magdalena

Od dnia 25.03.2020 r. Dyżury Rady Nadzorczej nie będą odbywać się do odwołania

Copyright © 2015 SM Małopolska.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Pracownia Komputerowa PELG