3 4 1 2

Ustawy

Lp.
Dokument Plik
1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych  Dz.U. z 2013 r.
poz. 1222
Pobierz
2. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze  Dz.U. z 2013 r. poz. 1443 Pobierz

Statut

Lp.
Dokument Plik
1. Statut spółdzielni mieszkaniowej "Małopolska" w Gorlicach                Pobierz

Regulaminy

Lp.
Dokument Plik
1. Regulamin użytkowania pomieszczeń piwnicznych i wspólnych oraz klatek schodowych Pobierz
2. Regulamin obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie szczegółowych zasad napraw wewnątrz lokali Pobierz
3. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania Pobierz
4. Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz
5. Regulamin przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków Pobierz
6. Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców Pobierz
7. Regulamin funduszy remontowych Pobierz
8. Regulamin funduszu społeczno-kulturalnego Pobierz
9. Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby ciepłej wody Pobierz
11. Regulamin budowy garaży Pobierz
12. Regulamin udostępniania dokumentów Pobierz
13. Regulamin rozliczania wody i montażu wodomierza Pobierz

Informacje

Lp.
Dokument Plik
1. Informacje regulujące niektóre kwestie związane z rozliczaniem wody Pobierz

Telefony alarmowe

Konserwator WOD-KAN, GAZ i C.O.: 508 082 005
Dyżurny elektryk: 508 082 006
Służby alarmowe: 112
Pogotowie ratunkowe: 999
Straż Pożarna: 998
Policja: 997

Dyżury Rady Nadzorczej

6.04.2020r.
4.05.2020r.
1.06.2020r.
6.07.2020r.
3.08.2020r.
7.09.2020r.
5.10.2020r.
2.11.2020r.
7.12.2020r.

P. Klaudia Smaczniak
P. Andrzej Rak
P. Henryk Plato
P. Janina Roman
P. Klaudia Smaczniak
P. Jakub Łęcki
P. Aneta Roman
P. Andrzej Rak
P. Jolanta Dobek

Osiedle Magdalena
Osiedle Korczak
Osiedle Magdalena
Osiedle Korczak
Osiedle Magdalena
Osiedle Korczak
Osiedle Magdalena
Osiedle Korczak
Osiedle Magdalena

Od dnia 25.03.2020 r. Dyżury Rady Nadzorczej nie będą odbywać się do odwołania

Copyright © 2015 SM Małopolska.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Pracownia Komputerowa PELG