Centralna ciepła woda dla mieszkańców ul. Konopnickiej 4, 4a i 6a coraz bliżej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Gorlicach przystąpiło do długo oczekiwanych prac związanych z modernizacją węzłów instalacji centralnej ciepłej wody w budynkach przy ul. Konopnickiej 4, 4a i 6a.

Po zakończeniu prac przy modernizacji węzłów będzie możliwe rozpoczęcie prac przez Spółdzielnię podłączenia lokali mieszkalnych do nowej instalacji CCWU.

Centralna ciepła woda użytkowa z miejskiej sieci jest najbezpieczniejszym sposobem zaopatrzenia mieszkań w ciepłą wodę do celów użytkowych. Pozwala ona uniknąć urządzeń zasilanych gazem, a co za tym idzie kosztów utrzymania podgrzewaczy gazowych jak i kosztów związanych z utrzymaniem i kontrolą instalacji kominowej. Instalacja centralnej ciepłej wody użytkowej to także ograniczenie emisji zanieczyszczeń na osiedlach naszej Spółdzielni.

Skip to content