Formularze i wzory dokumentów

1. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika Pobierz
2. Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pobierz
3. Deklaracja członkowska przystąpienia do SM „Małopolska” Pobierz
4. Wniosek o zmianę wysokości zaliczki na poczet kosztów centralnego ogrzewania Pobierz
5. Deklaracja ilości wody na poczet zaliczki na koszty dostawy wody Pobierz
6. Wniosek o zgodę na wykonanie remontu i przeróbek w lokalu Pobierz
7. Zgłoszenie zgonu osoby mającej tytuł prawny do lokalu Pobierz
8. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanym tytule prawa do lokalu Pobierz
9. Zgłoszenie zmiany danych osobowych Pobierz
10. Formularz przekierowania korespondencji na inny adres Pobierz
11. Formularz anulowania przekierowanego adresu do korespondencji Pobierz
12. Wniosek o zamontowanie nawiewników okiennych Pobierz
13. Oświadczenie o usunięciu usterki po kontroli przewodów kominowych Pobierz
14. Oświadczenie o usunięciu usterki po przeglądzie instalacji gazowej Pobierz
15. Wniosek o powierzenie sprzątania klatki schodowej zewnętrznemu podmiotowi Pobierz
16. Wniosek o wydanie kopii świadectwa charakterystyki energetycznej Pobierz
Skip to content