Formularze i wzory dokumentów

1.Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnikaPobierz
2.Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – formularz dla mieszkańców budynków wieloklatkowychPobierz
3.Deklaracja członkowskaPobierz
4.Zmiana wysokości zaliczki na COPobierz
5.Zmiana wysokości metrów sześciennych wodyPobierz
6.Formularz wniosku o zgodę na remontPobierz
7.Formularz zgłoszenia zgonu uprawnionegoPobierz
8.Formularz wniosku o wydanie zaświadczeniaPobierz
9.Formularz zgłoszenia zmiany nazwiskaPobierz
10.Formularz podania adresu do korespondencjiPobierz
11.Formularz anulowania adresu do korespondencjiPobierz
Skip to content