Harmonogram wywozu odpadów Miasta Gorlice w 2022 roku

Informujemy że został opublikowany harmonogram wywozu odpadów w poszczególnych rejonach Gorlic na rok 2022.

Więcej informacji i szczegóły dostępne na stronie Urzędu Miasta Gorlice pod tym  adresem:

Poniżej udostępniamy również dane do pobrania dla poszczególnych rejonów naszej Spółdzielni:

REJON "F"

ul. M.Konopnickiej

02.01, 17.01, 31.01, 14.02, 28.02, 14.03, 28.03, 12.04, 26.04, 12.05, 26.05, 12.06, 26.06, 10.07, 24.07, 07.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 15.11, 29.11, 13.12, 29.12, 15.01.2024, 29.01.2024, 12.02.2024, 26.02.2024, 11.03.2024, 25.03.2024, 09.04.2024, 23.04.2024, 09.05.2024, 23.05.2024, 07.06.2024, 21.06.2024.

10.01, 24.01, 07.02, 21.02, 07.03, 21.03, 04.04, 19.04, 05.05, 19.05, 02.06, 19.06, 03.07, 17.07, 31.07, 14.08, 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 08.11, 22.11, 06.12, 20.12, 08.01.2024, 22.01.2024, 05.02.2024, 19.02.2024, 04.03.2024, 18.03.2024, 02.04.2024, 16.04.2024, 30.04.2024, 16.05.2024, 31.05.2024, 14.06.2024, 28.06.2024.

bioodpady – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych.

19.01, 16.02, 16.03, 14.04, 28.04, 16.05, 30.05, 14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 17.11, 15.12, 17.01.2024, 14.02.2024, 13.03.2024, 11.04.2024, 25.04.2024, 13.05.2024, 27.05.2024, 11.06.2024, 25.06.2024.

REJON "I"

ul. Krakowska, ul. Słoneczna, ul. Kopernika

05.01, 20.01, 03.02, 17.02, 03.03, 17.03, 31.03, 17.04, 02.05, 17.05, 31.05, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 25.08, 08.09, 22.09, 06.10, 20.10, 06.11, 20.11, 04.12, 18.12, 04.01.2024, 18.01.2024, 01.02.2024, 15.02.2024, 29.02.2024, 14.03.2024, 28.03.2024, 12.04.2024, 26.04.2024, 14.05.2024, 28.05.2024, 12.06.2024, 26.06.2024.

11.01, 25.01, 08.02, 22.02, 08.03, 22.03, 05.04, 20.04, 08.05, 22.05, 05.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 09.11, 23.11, 07,12, 21.12, 09.01.2024, 23.01.2024, 06.02.2024, 20.02.2024, 05.03.2024, 19.03.2024, 03.04.2024, 17.04.2024, 02.05.2024, 17.05.2024, 03.06.2024, 17.06.2024.

bioodpady – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych.

16.01, 13.02, 13.03, 11.04, 25.04, 11.05, 25.05, 09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 21.08, 04.09, 18.09, 02.10, 16.10, 30.10, 14.11, 12.12, 12.01.2024, 09.02.2024, 08.03.2024, 08.04.2024, 22.04.2024, 08.05.2024, 22.05.2024, 06.06.2024, 20.06.2024.

REJON "J"

ul. Kołłątaja, ul. 3-go Maja, ul. Kromera, ul. Hallera, ul. Nadbrzeżna

09.01, 23.01, 06.02, 20.02, 06.03, 20.03, 03.04, 18.04, 04.05, 18.05, 01.06, 16.06, 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 28.08, 11.09, 25.09, 09.10, 23.10, 07.11 21.11, 05.12, 19.12, 05.01.2024, 19.01.2024, 02.02.2024, 16.02.2024, 01.03.2024, 15.03.2024, 29.03.2024, 15.04.2024, 29.04.2024, 15.05.2024, 29.05.2024, 13.06.2024, 27.06.2024.

11.01, 25.01, 08.02, 22.02, 08.03, 22.03, 05.04, 20.04, 08.05, 22.05, 05.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 09.11, 23.11, 07,12, 21.12, 09.01.2024, 23.01.2024, 06.02.2024, 20.02.2024, 05.03.2024, 19.03.2024, 03.04.2024, 17.04.2024, 02.05.2024, 17.05.2024, 03.06.2024, 17.06.2024.

bioodpady – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych.

16.01, 13.02, 13.03, 11.04, 25.04, 11.05, 25.05, 09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 21.08, 04.09, 18.09, 02.10, 16.10, 30.10, 14.11, 12.12, 12.01.2024, 09.02.2024, 08.03.2024, 08.04.2024, 22.04.2024, 08.05.2024, 22.05.2024, 06.06.2024, 20.06.2024.

Tym samym apelujemy do wszystkich naszych mieszkańców o stosowanie się do obowiązujących w mieście Gorlice zasad odbioru odpadów komunalnych, dbajmy o porządek w swoim najbliższym otoczeniu.

Skip to content