Informacja Urzędu Miejskiego w Gorlicach dot. harmonogramu wywozu odpadów w 2023 r.

Informujemy że został opublikowany harmonogram wywozu odpadów w poszczególnych rejonach Gorlic na rok 2023.

Więcej informacji i szczegóły dostępne na stronie Urzędu Miasta Gorlice pod tym adresem:

Poniżej udostępniamy również dane do pobrania dla poszczególnych rejonów naszej Spółdzielni:

02.01, 17.01, 31.01, 14.02, 28.02, 14.03, 28.03, 12.04, 26.04, 12.05, 26.05, 12.06, 26.06, 10.07, 24.07, 07.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 15.11, 29.11, 13.12, 29.12, 15.01.2024, 29.01.2024, 12.02.2024, 26.02.2024, 11.03.2024, 25.03.2024, 09.04.2024, 23.04.2024, 09.05.2024, 23.05.2024, 07.06.2024, 21.06.2024.

10.01, 24.01, 07.02, 21.02, 07.03, 21.03, 04.04, 19.04, 05.05, 19.05, 02.06, 19.06, 03.07, 17.07, 31.07, 14.08, 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 08.11, 22.11, 06.12, 20.12, 08.01.2024, 22.01.2024, 05.02.2024, 19.02.2024, 04.03.2024, 18.03.2024, 02.04.2024, 16.04.2024, 30.04.2024, 16.05.2024, 31.05.2024, 14.06.2024, 28.06.2024.

bioodpady – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych.

19.01, 16.02, 16.03, 14.04, 28.04, 16.05, 30.05, 14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 17.11, 15.12, 17.01.2024, 14.02.2024, 13.03.2024, 11.04.2024, 25.04.2024, 13.05.2024, 27.05.2024, 11.06.2024, 25.06.2024.

REJON "I"

ul. Krakowska, ul. Słoneczna, ul. Kopernika

05.01, 20.01, 03.02, 17.02, 03.03, 17.03, 31.03, 17.04, 02.05, 17.05, 31.05, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 25.08, 08.09, 22.09, 06.10, 20.10, 06.11, 20.11, 04.12, 18.12, 04.01.2024, 18.01.2024, 01.02.2024, 15.02.2024, 29.02.2024, 14.03.2024, 28.03.2024, 12.04.2024, 26.04.2024, 14.05.2024, 28.05.2024, 12.06.2024, 26.06.2024.

11.01, 25.01, 08.02, 22.02, 08.03, 22.03, 05.04, 20.04, 08.05, 22.05, 05.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 09.11, 23.11, 07,12, 21.12, 09.01.2024, 23.01.2024, 06.02.2024, 20.02.2024, 05.03.2024, 19.03.2024, 03.04.2024, 17.04.2024, 02.05.2024, 17.05.2024, 03.06.2024, 17.06.2024.

bioodpady – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych.

16.01, 13.02, 13.03, 11.04, 25.04, 11.05, 25.05, 09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 21.08, 04.09, 18.09, 02.10, 16.10, 30.10, 14.11, 12.12, 12.01.2024, 09.02.2024, 08.03.2024, 08.04.2024, 22.04.2024, 08.05.2024, 22.05.2024, 06.06.2024, 20.06.2024.

REJON "J"

ul. Kołłątaja, ul. 3-go Maja, ul. Kromera, ul. Hallera, ul. Nadbrzeżna

09.01, 23.01, 06.02, 20.02, 06.03, 20.03, 03.04, 18.04, 04.05, 18.05, 01.06, 16.06, 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 28.08, 11.09, 25.09, 09.10, 23.10, 07.11 21.11, 05.12, 19.12, 05.01.2024, 19.01.2024, 02.02.2024, 16.02.2024, 01.03.2024, 15.03.2024, 29.03.2024, 15.04.2024, 29.04.2024, 15.05.2024, 29.05.2024, 13.06.2024, 27.06.2024.

11.01, 25.01, 08.02, 22.02, 08.03, 22.03, 05.04, 20.04, 08.05, 22.05, 05.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 09.11, 23.11, 07,12, 21.12, 09.01.2024, 23.01.2024, 06.02.2024, 20.02.2024, 05.03.2024, 19.03.2024, 03.04.2024, 17.04.2024, 02.05.2024, 17.05.2024, 03.06.2024, 17.06.2024.

bioodpady – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych.

16.01, 13.02, 13.03, 11.04, 25.04, 11.05, 25.05, 09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 21.08, 04.09, 18.09, 02.10, 16.10, 30.10, 14.11, 12.12, 12.01.2024, 09.02.2024, 08.03.2024, 08.04.2024, 22.04.2024, 08.05.2024, 22.05.2024, 06.06.2024, 20.06.2024.

Tym samym apelujemy do wszystkich naszych mieszkańców o stosowanie się do obowiązujących w mieście Gorlice zasad odbioru odpadów komunalnych, dbajmy o porządek w swoim najbliższym otoczeniu.

Skip to content