Komunikat dot. cen i stawek za wodę i odp. ścieków na terenie Miasta Gorlice

Komunikat Spółdzielni Mieszkaniowej "Małopolska" dot. cen i stawek zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Gorlice.

Informujemy, że w dniu 04.05.2021 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach przekazało zawiadomienie

o zatwierdzeniu nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Gorlice na okres 3 lat.

Poniżej pełna treść pisma MPGK Sp. z o.o. Gorlice:

Skip to content