Komunikat dot. powtarzających się awarii sieci wodociągowej na terenie os.Korczak

 

Mieszkańcy osiedla Korczak, tak jak pozostali mieszkańcy miasta Gorlice oraz części Gminy Gorlice zaopatrywani są w wodę przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Gorlicach. Spółdzielnia Mieszkaniowa „MAŁOPOLSKA” wielokrotnie w roku 2020 interweniowała u dostawcy wody w związku z ciągle powtarzającymi się awariami sieci wodociągowej. Warto podkreślić, iż przerwy w dostawie wody dla mieszkańców osiedla Korczak wystąpiły z przyczyn niezależnych od Spółdzielni związanych z awariami wodociągu należącego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Gorlicach.   

W związku z powyższym jeszcze w grudniu 2020 r. ponowiono wniosek o remont sieci wodociągowej na osiedlu Korczak. Jak wynika z pisma z dnia 17.12.2020 r. w roku 2021 MPGK Sp. z o. o. Gorlice opracuje projekt i przystąpi do wymiany najbardziej awaryjnego odcinka wodociągu na terenie osiedla oraz kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej w latach następnych.

Mając powyższe na uwadze przedstawiamy Państwu w.w pismo do zapoznania i zapewniamy, że Spółdzielnia na bieżąco będzie monitorowała postęp prac zadeklarowanych przez MPGK Sp. z o. o. Gorlice związanych z modernizacją sieci wodociągowej. 

Skip to content