Komunikat MPGK dot. cen i stawek za wodę i odp. ścieków na terenie Miasta Gorlice

Informujemy, że dniu 18.04.2024 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach przekazało zawiadomienie

o zatwierdzeniu nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Gorlice na okres 3 lat.

Poniżej pełna treść pisma MPGK Sp. z o.o. Gorlice:

Skip to content