Komunikat MPGK Gorlice dot. zmiany taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Gorlicach przekazało informację o zatwierdzeniu zmian taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Wprowadzone zmiany opłat zaczną obowiązywać od dnia 12.01.2023r. Poniżej przedstawiamy treść komunikatu:

Skip to content