Komunikat SM „Małopolska” dot. funkcjonowania kas i biur Spółdzielni w dniu 31.05.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MAŁOPOLSKA” w Gorlicach informuje, że:

– w dniu 31.05.2024 r. (piątek) kasy i biura Spółdzielni będą nieczynne.

Ewentualne awarie wymagające natychmiastowej interwencji należy zgłaszać telefonicznie:

Konserwator

WOD-KAN

Dyżurny

ELEKTRYK

Konserwator

GAZ i C.O.

Numery

ALARMOWE

Skip to content