Komunikat ws. zmian w sposobie odbioru odpadów wielkogabarytowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MAŁOPOLSKA” w Gorlicach informuje, że Uchwałą nr 372/XXVII/2020 z dnia 17.12.2020 r. Rada Miasta Gorlice wprowadziła nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorlice.

W związku z powyższym przypominamy, iż w wiatach oraz obok wiat śmietnikowych zabrania się składowania takich odpadów komunalnych jak: niebezpieczne (w tym chemikalia), przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem w/w odpady można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” (ul. Przemysłowa 7). Szczegółowych Informacji w tym zakresie uzyskać można bezpośrednio pod tel.: 18 353 97 92.

Kalendarium wywozu odpadów w poszczególnych rejonach Gorlic w 2021 r. dostępny jest pod adresem:

Poniżej udostępniamy również dane do pobrania dla poszczególnych rejonów naszej Spółdzielni:

REJON "I"

ul. Krakowska, ul. Słoneczna, ul. Kopernika

REJON "J"

ul. Kołłątaja, ul. 3-go Maja, ul. Kromera, ul. Hallera, ul. Nadbrzeżna

Tym samym apelujemy do wszystkich naszych mieszkańców o stosowanie się do obowiązujących w mieście Gorlice zasad odbioru odpadów komunalnych, dbajmy o porządek w swoim najbliższym otoczeniu.

Skip to content