Nowe miejsca postojowe i garażowe w zasobach SM „Małopolska” w Gorlicach

W dniu 8 czerwca 2022r. odbyło się pierwsze z planowanych spotkań z mieszkańcami Osiedla „Magdalena” w sprawie możliwości posadowienia garaży blaszanych systemem gospodarczym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska”. Warto podkreślić, iż niewystarczająca ilość miejsc postojowych, w tym również miejsc garażowych to problemy, które od wielu lat dotyczą wszystkich naszych mieszkańców.

W związku z powyższym pragniemy Państwu przedstawić stan zaawansowania prac mający na celu poszerzenie dostępności miejsc postojowych i garażowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska”.

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Małopolska".


W okresie ostatniego roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” podejmował wiele działań ukierunkowanych na zwiększenie ilości miejsc postojowych w obrębie osiedli „Korczak” i „Magdalena”. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i konstruktywnej współpracy z Miastem Gorlice udało się zmodernizować parkingi przy ul. Hallera i ul. Krakowskiej. Jak widzimy z perspektywy czasu nowe miejsca postojowe szybko się zapełniają, a możliwości rozbudowy o kolejne są ograniczone. Tym samym Zarząd Spółdzielni podjął równolegle prace związane
z zagospodarowaniem terenów pod możliwość posadowienia garaży dla członków Spółdzielni. Warto podkreślić, iż od wielu lat obserwujemy rosnące zainteresowanie chęcią posiadania garaży przez naszych mieszkańców.

Dzisiaj możemy poinformować o zaawansowaniu prac związanych z przystąpieniem do realizacji tych ważnych i oczekiwanych przez członków spółdzielni zadań. Mieszkańcom osiedla „Korczak” zainteresowanym budową garaży blaszanych systemem gospodarczym zostanie zaproponowany i udostępniony teren nad istniejącym zestawem garaży, powyżej budynków Hallera 4 i Hallera 20. Prace projektowe będą mogły rozpocząć się niezwłocznie po zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” (przystąpienie do zmiany Planu nastąpiło na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 24.02.2022 r.).

Mieszkańcom osiedla „Magdalena” zainteresowanym budową garaży blaszanych systemem gospodarczym zostanie zaproponowany
i udostępniony teren przy ul. Słonecznej (poniżej boiska sportowego) oraz przy ul. Okulickiego 2. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany dotyczący budowy zespołów garażowych przy ul. Słonecznej zakłada możliwość posadowienia 82 boksów garażowych i wykonanie 29 miejsc postojowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych). Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany dotyczący budowy zespołów garażowych przy ul. Okulickiego zakłada natomiast możliwość posadowienia 21 boksów garażowych. Kolejność udziału w zadaniach posadowienia garaży wynika z kolejności na liście osób oczekujących.

Posadowienie garaży blaszanych realizowane i finansowane będzie przez Komitety Budowy Garaży zgodnie z Regulaminem budowy, ustanawiania tytułów prawnych i używania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska”. Jesteśmy przekonani, iż przedstawione projekty i plany są odpowiedzią na oczekiwania naszych mieszkańców i przyczynią się do zwiększenia dostępności miejsc postojowych na naszych osiedlach. Wszystkich Państwa oczekujących od lat na realizację tych zadań prosimy o zaufanie i współpracę.

Skip to content