Nowy chodnik na ul. Konopnickiej

Dobiegł końca remont chodnika między blokami 11 i 13 przy ulicy Konopnickiej. W dniu dzisiejszym przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „MAŁOPOLSKA” oraz Miasta Gorlice w obecności wykonawcy – firmy GORBUD zakończyli odbiór zadania wybranego

do realizacji przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok.

W ramach prowadzonych prac remontowi poddano ponad 500 m² chodnika oraz 12 podestów wejściowych do budynków mieszkalnych. Jesteśmy przekonani, że zakończenie prac przyczyni się zarówno do poprawy bezpieczeństwa dla mieszkańców korzystających z nowego chodnika jak

i estetyki wokół budynków.

Skip to content