Nowy chodnik przy ul. Kopernika 1 i 3

Dobiegł końca remont chodników przy budynkach mieszkalnych ul. Kopernika 1 i 3. W dniu 15.03.2023 r. przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „MAŁOPOLSKA” oraz Miasta Gorlice w obecności wykonawcy – firmy GORBUD zakończyli odbiór zadania wybranego do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

W ramach prowadzonych prac remontowi poddano ponad 150 m² chodnika oraz 2 podesty wejściowe do budynków mieszkalnych.

Dodatkowo Spółdzielnia, już w ramach bieżących prac zadbała, aby przy nowo powstałych chodnikach pojawiły się ławki, stojaki na rowery nowe kosze na śmieci, a już niedługo nowy wygląd dzięki innemu zagospodarowaniu i nowym nasadzeniom drzew, krzewów i kwiatów zyska skwerek przed budynkiem Kopernika 1.

Jesteśmy przekonani, że zakończenie prac przyczyni się zarówno do poprawy bezpieczeństwa dla mieszkańców korzystających z nowych chodników jak i estetyki wokół budynku.

Skip to content