Oznakowanie budynków i tablic w nowej odsłonie

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Małopolska” kontynuuje proces modernizacji elementów oznakowania budynków i tablic wewnętrznych. Czytelne, wyraziste i lepiej widoczne takie są zarówno tablice zewnętrzne identyfikujące budynek jak i te wewnątrz, na któych mieszkańcy mogą znaleźć najważniejsze dane dotyczące Spółdzielni i bieżące komunikaty. Dodatkowo uwzględniając sygnały zarówno służb ratunkowych, dostawców jak i samych mieszkańców rozpoczęliśmy proces oznakowania poszczególnych klatek. Na drzwiach większości budynków przy ul. Kopernika i Słonecznej już pojawiły się oznaczenia zawierające numery mieszkań i poszczególnych klatek, a proces ten będzie sukcesywnie kontynuowany w kolejnych budynkach. Jesteśmy przekonani, że dzięki takim drobnym działaniom, ale istotnym z punktu widzenia codziennego funkcjonowania każdego mieszkańca, uda się usprawnić dotarcie w razie potrzeby służb ratunkowych w odpowiednie miejsce, a wszystkim zainteresowanym umożliwi sprawniejsze odszukanie odpowiedniego adresu.

Skip to content