Oznakowanie budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska”

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Małopolska” kontynuuje rozpoczęty w ubiegłym roku proces modernizacji elementów oznakowania budynków i tablic wewnętrznych. Czytelne, wyraziste i lepiej widoczne takie są zarówno tablice zewnętrzne identyfikujące budynek jak i te wewnątrz, na których mieszkańcy mogą znaleźć najważniejsze dane dotyczące Spółdzielni i bieżące komunikaty.

Dodatkowo uwzględniając sygnały zarówno służb ratunkowych, dostawców jak i samych mieszkańców zakończono proces oznakowania poszczególnych klatek w zasobach spółdzielni. Na drzwiach wszystkich już budynków zarządzających przez Spółdzielnię Mieszkaniową „MAŁOPOLSKA” pojawiły się oznaczenia zawierające numery mieszkań i poszczególnych klatek. Proces ten trwał sukcesywnie od ubiegłego roku kiedy to pierwsze z oznaczeń pojawiły się na budynkach przy ul. Kopernika i Słonecznej. W tym roku zakończono znakowanie poszczególnych klatek zarówno na ul. Krakowskiej, Słonecznej, Hallera, ale również Konopnickiej, 3 Maja, Jagiełły, Kromera, Kołłątaja, Nadbrzeżnej. Jesteśmy przekonani, że dzięki takim drobnym działaniom, ale istotnym z punktu widzenia codziennego funkcjonowania każdego mieszkańca, uda się usprawnić dotarcie w razie potrzeby służb ratunkowych w odpowiednie miejsce, a wszystkim zainteresowanym umożliwi sprawniejsze odszukanie odpowiedniego adresu.

Skip to content