Podsumowanie prac Grupy Remontowej w roku 2021 r.

Ostatni miesiąc mijającego roku to doskonały czas na podsumowania. W tym miejscu chcemy przedstawić statystyczne podsumowanie prac grupy remontowej, która działa w strukturze Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska”.

W 2021 r. przyjętych i zrealizowanych przez administrację zleceń było ogólnie: 

W 2021 r. przyjętych i zrealizowanych przez administrację zleceń było ogólnie: 

Liczba zleceń - stan na 20 grudzień 2021r.
0

W podziale na poszczególne Osiedla Spółdzielni:

os. Magdalena
0
os. Korczak
0

Ogólny podział realizowanych prac na poszczególne branże:

Poniżej zestawienie najczęstszych prac w poszczególnych branżach:

1. Branża hydrauliczna:

– przecieki na instalacjach wodnych i kanalizacyjnych: 164

– odpowietrzenia pionów c. o. oraz poszczególnych kaloryferów w mieszkaniach: 120

– kontrole instalacji z nieprawidłowym działaniem: 59

– wymiana zaworów na instalacjach wodnych: 44

– wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych: 32

– interwencje związane z przeciekami na instalacjach wodnych i kanalizacyjnych: 26

2. Branża ogólna:

– naprawa drzwi wejściowych do klatek (zamki, samozamykacze, klamki): 271

– montaż siedzisk na klatkach schodowych, tablic informacyjnych, kolcy na ptaki: 36

interwencja związane z przeciekami z dachów: 20

3.Branża elektryczna:

– awarie związane z brakiem prądu w mieszkaniach i klatkach schodowych: 130

– wymiana części instalacji elektrycznej: 40

– wymiana, naprawa i regulacja lamp w obrębie klatek schodowych: 39

– uzupełnienie żarówek w klatkach schodowych i piwnicach: 37

– regulacja i naprawa czujników lamp: 23

Dodatkowo oprócz prac wykonywanych w dni robocze, grupa remontowa realizuje pilne zgłoszenia awaryjne po godzinach pracy Spółdzielni, których w roku 2021r. było ogólnie:

0

z podziałem na:

awarie hydrauliczne
0
awarie elektryczne
0

Przypominamy, że wszelkie awarie należy zgłaszać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 w poszczególnych administracjach osiedli:

Administracja Osiedla Magdalena 

Gorlice, ul. Kopernika 10

18 352 55 54

e-mail: magdalena@smmalopolska.pl

Administracja Osiedla Korczak 

Gorlice, ul. Hallera 81

18 353 64 67

e-mail: korczak@smmalopolska.pl

Po godzinach pracy Spółdzielni prosimy o zgłaszanie:

Skip to content