Podsumowanie pracy grup remontowej za 2022r.

Początek nowego roku to dobry moment na podsumowanie pracy grupy remontowej działającej w strukturze Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach. W tym miejscu chcemy przedstawić statystyczne podsumowanie prac prowadzonych w obrębie Spółdzielni.

W 2022 r. przyjętych i zrealizowanych przez administrację zleceń było ogólnie: 

*stan na 30 grudzień 2022r.
0

W podziale na poszczególne Osiedla Spółdzielni:

os. Magdalena
0
os. Korczak
0

Ogólny podział realizowanych prac na poszczególne branże:

Poniżej zestawienie najczęstszych prac w poszczególnych branżach:

1. Branża hydrauliczna:

– odpowietrzenia pionów c. o. oraz grzejników w poszczególnych mieszkaniach: 189

– przecieki na instalacjach wodnej i  kanalizacyjnej: 162

– kontrola i naprawa miejsc przecieków z mieszkań i dachów: 100

– wymiana zaworów na instalacjach wodnych i c.o.: 57

– interwencje związane z przeciekami na instalacjach wodnych i kanalizacyjnych: 40

– wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych: 22

2. Branża ogólna:

– naprawa drzwi wejściowych do klatek (regulacja i wymiana elementów): 223

– montaż tablic z numerami budynków, siedzisk na klatkach schodowych: 57

odśnieżanie dachów budynków, montaż deflektorów i drobne naprawy : 20

3.Branża elektryczna:

– wymiana, naprawa i regulacja lamp w obrębie klatek schodowych: 146

– awarie związane z brakiem prądu w mieszkaniach i na klatkach schodowych: 127

– uzupełnienie żarówek na klatkach schodowych i w piwnicach: 47

– remont instalacji elektrycznej (wymiana przewodów i rozdzielni) : 18

Dodatkowo oprócz prac wykonywanych w dni robocze, grupa remontowa realizuje pilne zgłoszenia awaryjne po godzinach pracy Spółdzielni, których w roku 2022r. było ogólnie:

0

z podziałem na:

awarie hydrauliczne
0
awarie elektryczne
0

Przypominamy, że wszelkie awarie należy zgłaszać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 w poszczególnych administracjach osiedli:

Administracja Osiedla Magdalena 

Gorlice, ul. Kopernika 10

18 352 55 54

e-mail: magdalena@smmalopolska.pl

Administracja Osiedla Korczak 

Gorlice, ul. Hallera 81

18 353 64 67

e-mail: korczak@smmalopolska.pl

Po godzinach pracy Spółdzielni prosimy o zgłaszanie awarii bezpośrednio pod numerami telefonów:

Konserwator

WOD-KAN

Dyżurny

ELEKTRYK

Konserwacja

DOMOFONÓW

Konserwator

GAZ i C.O.

Skip to content