Posprzątaj po swoim psie. To nie jest „kupa” roboty!

Widok psich nieczystości zdaje się wpisany w krajobraz naszego kraju, miasta, osiedli. Psimi kupami usiane są podwórka, trawniki, przyuliczna zieleń, a nawet chodniki i deptaki. Najgorzej jest właśnie teraz, gdy wiosna odsłania ogromną ilość zalegających na chodnikach i trawnikach psich kup. Czy właściciele zapomnieli, że sprzątanie po swoim pupilu to ich obowiązek? Z posiadaniem psa wiąże się obowiązek sprzątania po swoim pupilu. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każda osoba wyprowadzająca zwierzę domowe na spacer jest zobowiązana do ochrony terenów przeznaczonych do wspólnego użytku przed zanieczyszczeniami, na przykład psimi odchodami. To tylko teoria. W praktyce wygląda to tak, że wciąż wielu właścicieli psów nie zauważa lub udaje, że nie widzi, iż ich zwierzę zapaskudziło trawnik lub chodnik. W związku z powyższym Spółdzielnia, wychodząc naprzeciw tym problemom postanowiła „pomóc” właścicielom pupili, którzy o swoim obowiązku zapominają.

W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska”, zarówno na osiedlu „Magdalena”, „Korczak”, jak również na ul. Konopnickiej stopniowo od tego roku umieszczane są stacje – dystrybutory „psich pakietów” czyli torebek i koszy, w których należy umieszczać psie odchody. „Psie pakiety” można również otrzymać bezpłatnie w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” przy ul. Hallera 81, w Administracji Osiedla „Magdalena” przy ul. Kopernika 10 jak i Urzędzie Miejskim. Zamiast „psich pakietów” można też użyć zwykłych torebek foliowych.

Sprzątanie po psie jest oznaką szacunku do innych ludzi i zwierząt oraz dobrego wychowania.

Skip to content