Prace remontowe na ul.Słonecznej

Poprawione drogi dojazdowe przy ul. Słonecznej

W dniu 07.06.2021 r. firma GODROM Sp. z o. o. na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej „MAŁOPOLSKA” wykonała prace interwencyjne związane z uzupełnieniem ubytków na drogach dojazdowych na ul. Słonecznej. Poprawie poddano wewnętrzne drogi prowadzące do budynków nr 8,10,12,14.

„Malowanie” przy ul. Słonecznej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MAŁOPOLSKA” kontynuuje prace remontowe w swoich zasobach. Odbioru końcowego doczekał się już chodnik przy ul. Konopnickiej (w obrębie bloków 11 i 13), końca dobiegają prace przy modernizacji parkingu na ul. Hallera, a w ostatnich dniach rozpoczęto remont klatek schodowych w budynku przy ul. Słonecznej 6 oraz sukcesywnie trwają prace przy usuwaniu graffiti z elewacji budynku przy ul. Słonecznej 2.

Docieplenie stropu piwnic

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MAŁOPOLSKA” zakończyła prace związane z dociepleniem stropu piwnic w systemie „Termogran” w budynkach przy

ul. Kopernika 2 i ul. Hallera 22.

Skip to content