Przepisy prawne

Ustawy

stan prawny na dzień: 12.01.2022 r.

1.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych tekst jednolity (Dz.U. z 2021 r. poz. 1208 z późn. zm.)Pobierz
2.  Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity (Dz.U. z 2021 r. poz. 648 z późn. zm.)Pobierz

Statut Spółdzielni

z dnia 30.11.2022 r.

1.  Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach                                                                                         Pobierz

Regulaminy

ostatnia aktualizacja z dnia: 27.02.2023r.

1.Regulamin użytkowania pomieszczeń piwnicznych i wspólnych oraz klatek schodowychPobierz
2.

Regulamin obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie szczegółowych zasad napraw wewnątrz lokali

a) Uchwała nr. 57/2022 (z dnia 28.11.2022 r.)

b) Aneks nr. 1 (do Uchwały nr. 57/2022)

Pobierz

a) Pobierz

b) Pobierz

3.Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewaniaPobierz
4.

Regulamin Rady Nadzorczej

a) Uchwała nr. 24/2022 (z dnia 06.10.2022 r.)

Pobierz

a) Pobierz

5.Regulamin przyjmowania, rozpatrywania skarg i wnioskówPobierz
6.

Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców pom. piwniczych oraz wspólnych oraz kl. schodowych

a) Uchwała nr. 51/2021 (z dnia 29.11.2021 r.)

b) Uchwała nr. 56/2022 (z dnia 28.11.2022 r.)

c) Aneks nr. 1 (do Uchwały nr. 56/2022)

Pobierz

a) Pobierz

b) Pobierz

c) Pobierz

7.Regulamin tworzenia i gospodarowanie funduszami remontowymiPobierz
8.Regulamin funduszu społeczno-kulturalnegoPobierz
9.Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby ciepłej wodyPobierz
10.

Regulamin budowy, ustanowienia tytułów prawnych i używania garaży

a) Uchwała nr. 18/2022 (z dnia 24.02.2022 r.)

Pobierz

a) Pobierz

11.Regulamin udostępniania dokumentówPobierz
12.

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania oraz kosztów zimnej i ciepłej wody – z dnia 27.02.2023 r.

a) Uchwała nr 65/2022r. (z dnia 19.12.2022 r.)

b) Uchwała nr 14/2023r. (z dnia 27.02.2023 r.)

Pobierz

a) Pobierz

b) Pobierz

13.Regulamin ZarząduPobierz
14.

Regulamin zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom

a) Uchwała nr. 19/2021 (z dnia 27.04.2021 r.)

Pobierz

a) Pobierz

Pozostałe informacje

ostatnia aktualizacja z dnia: 08.01.2024r.

1.Informacje regulujące niektóre kwestie związane z rozliczaniem wody Pobierz
2.Plan remontów na rok 2024Pobierz
Skip to content