Przepisy prawne

Ustawy

stan prawny na dzień: 12.01.2022 r.

1.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych tekst jednolity (Dz.U. z 2021 r. poz. 1208 z późn. zm.)Pobierz
2.  Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity (Dz.U. z 2021 r. poz. 648 z późn. zm.)Pobierz

Statut Spółdzielni

z dnia 4 lipca 2018 r.

1.  Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach                                                                                         Pobierz

Regulaminy

ostatnia aktualizacja z dnia: 10.05.2022r.

1.Regulamin użytkowania pomieszczeń piwnicznych i wspólnych oraz klatek schodowychPobierz
2.Regulamin obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie szczegółowych zasad napraw wewnątrz lokaliPobierz
3.Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewaniaPobierz
4.Regulamin Rady NadzorczejPobierz
5.Regulamin przyjmowania, rozpatrywania skarg i wnioskówPobierz
6.

a) Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców pom. piwniczych oraz wspólnych oraz kl. schodowych

b) Uchwała

Pobierz

Pobierz

7.Regulamin tworzenia i gospodarowanie funduszami remontowymiPobierz
8.Regulamin funduszu społeczno-kulturalnegoPobierz
9.Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby ciepłej wodyPobierz
10.

a) Regulamin budowy, ustanowienia tytułów prawnych i używania garaży

b) Uchwała 

Pobierz

Pobierz

11.Regulamin udostępniania dokumentówPobierz
12.Regulamin rozliczania wody i montażu wodomierzaPobierz
13.Regulamin ZarząduPobierz
14.

a) Regulamin zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom

b) Uchwała

Pobierz

Pobierz

15.

a) Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby ciepłej wody

b) Uchwała

Pobierz

Pobierz

16.

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła i dokonywania rozliczeń za centralne ogrzewanie – z dnia 20.09.2021r.

Pobierz

Pozostałe informacje

ostatnia aktualizacja z dnia: 14.03.2022r.

1.Informacje regulujące niektóre kwestie związane z rozliczaniem wody Pobierz
2.Plan remontów na rok 2022Pobierz
Skip to content