Rozpoczęły się pierwsze prace remontowe w zasobach Spółdzielni

W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska”, zarówno na osiedlu „Korczak” jak i „Magdalena” rozpoczęły się pierwsze prace remontowe:

Modernizacja przejazdu przy ul. Słonecznej 10

Od kilku dni trwa przebudowa przejazdu przy ul. Słonecznej 10. Modernizacja drogi dojazdowej w tym miejscu to kolejne zadanie realizowane w obszarze infrastruktury drogowej. Dzięki przeprowadzeniu prac mieszkańcy zyskają nie tylko kolejne miejsca postojowe, ale przede wszystkim usprawniony zostanie przejazd do budynku co zwiększy bezpieczeństwo i umożliwi w razie potrzeby dojazd do budynku służb ratunkowych.

Remont parkingu nad budynkiem przy ulicy Hallera 22 w Gorlicach – II etap

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MAŁOPOLSKA” kontynuując proces modernizacji dróg dojazdowych do garaży rozpoczęła remont parkingu znajdującego się nad budynkiem Hallera 22 w Gorlicach. W ramach realizacji zadania, które głosami mieszkańców uzyskało wsparcie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice na 2023 rok, zostaną wykonane prace polegające na wykonaniu podbudowy i ułożeniu kostki betonowej na drodze dojazdowej do garaży i parkingu, sam parking natomiast zyska nową podbudowę i utwardzenie klińcem. Prace nie ograniczą się więc tylko do zakresu wybranego w ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Centralna ciepła woda dla mieszkańców budynku przy ul. Konopnickiej 13

Rozpoczęły się prace instalacyjne centralnej ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców budynku przy ul. Konopnickiej 13. Tym samym ostatni z budynków na ul. Konopnickiej z zasobów naszej Spółdzielni uzyska podłączenie do nowej instalacji CCWU. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat dzięki wykonaniu nowych instalacji zlikwidowano piecyki gazowe w budynkach przy ul. Konopnickiej 11, 4, 4a i 6a.

Centralna ciepła woda użytkowa z miejskiej sieci jest najbezpieczniejszym sposobem zaopatrzenia mieszkań w ciepłą wodę do celów użytkowych. Pozwala ona uniknąć urządzeń zasilanych gazem, a co za tym idzie kosztów utrzymania podgrzewaczy gazowych jak i kosztów związanych z utrzymaniem i kontrolą instalacji kominowej. Instalacja centralnej ciepłej wody użytkowej to także ograniczenie emisji zanieczyszczeń na osiedlach naszej Spółdzielni.

Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Konopnickiej 6a

Trwa remont klatek schodowych w budynku przy ul. Konopnickiej 6a. Prace obejmują m. in. zabudowę instalacji ccwu, malowanie ścian, sufitów, spodów biegów schodowych i spoczników oraz wymianę drzwi wejściowych do piwnic i pochwytów poręczy. Modernizacji poddano również instalację elektryczną oraz wykonano niezbędne prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem domofonów w budynku.

Skip to content