Trwa modernizacja miejsc postojowych przy ul. Krakowskiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MAŁOPOLSKA” przystąpiła do wspólnej realizacji z Miastem Gorlice zadania związanego z modernizacją miejsc postojowych

i oświetlenia przy ul. Krakowskiej. Miejski Zakład Usług Komunalnych w ubiegłym tygodniu rozpoczął pierwsze prace. W ramach realizacji zadania zostanie poszerzona jezdnia z korzyścią dla mieszkańców, którzy zyskają możliwość bezpiecznego parkowania, a wykonany remont (w tym przebudowa oświetlenia) wpłynie dodatkowo na zwiększenie bezpieczeństwa w tym miejscu oraz ułatwi codzienne korzystanie zarówno parkującym jak i użytkownikom garaży.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd Spółdzielni w ścisłej współpracy z Miastem Gorlice, dzięki przychylności Burmistrza Gorlic Pana Rafała Kukli podjął działania dotyczące wykonania prac związanych z poszerzeniem dwóch odcinków dróg znajdujących się przy blokach nr 23 (aktualnie w realizacji) i 21 przy ul. Krakowskiej. Mamy nadzieję, że w roku 2022 dzięki kontynuowaniu współpracy będzie możliwe wykonanie miejsc postojowych, których usytuowanie zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi dojazdowej do budynku nr 21 przy ul. Krakowskiej.

Skip to content