Tu kosimy rzadziej w trosce o naturę

Tu kosimy rzadziej w trosce o naturę” – tabliczki z taką informacją zostały umieszczone na niektórych terenach zielonych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Małopolska”. Tereny zielone w miastach, w tym trawniki zwiększają różnorodność biologiczną i są elementem tzw. małej retencji – spowalniają odpływ wód opadowych, tworzą dogodniejsze warunki do rozwoju roślin, obniżają temperaturę powietrza w mieście, wpływają na zwiększenie poziomu wilgotności, działają też jak filtry – zatrzymują szkodliwe pyły, pochłaniają dwutlenek węgla i wydzielają tlen.

W trosce o środowisko naturalne, w zasobach naszej Spółdzielni tam, gdzie to możliwe zielone przestrzenie nie są koszone lub prace te wykonywane są rzadziej. Tabliczki informujące o tym pojawiły się w miejscach, które mogą być kształtowane w sposób bardziej naturalny. W tym roku przeznaczyliśmy pewne tereny na tzw. trawniki ekstensywne, czyli rosnące naturalnie. Nie oznacza to, że będą one zaniedbane. Będziemy je kosić, ale rzadziej. Chcemy w ten sposób zadbać nie tylko o ekosystem, ale też zapobiegać suszy.

Pomysł na rzadsze koszenie trawników i postawienie na naturę nie jest niczym nowym i z powodzeniem jest realizowany w wielu miastach.

Skip to content