Walne Zgromadzenie członków SM „Małopolska” za nami

W dniach 5-6 października odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MAŁOPOLSKA” w Gorlicach. Licznie zgromadzeni mieszkańcy nie tylko wysłuchali sprawozdań z działalności spółdzielni za lata 2019 – 2021, ale również podjęli uchwały m.in. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni, w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni, w sprawie kierunków rozwoju czy też przeznaczenia nadwyżki bilansowej. Podczas zebrań wybrano również członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2022 -2025.

Drodzy mieszkańcy, członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „MAŁOPOLSKA”:

Zarząd Spółdzielni pragnie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w zebraniach. Dziękujemy przede wszystkim za wnioski, 

sugestie i propozycje jakie Państwo zgłosili. Deklarujemy, że wszystkie zostaną wnikliwie przeanalizowane i w miarę możliwości zrealizowane w najbliższej przyszłości. Jesteśmy przekonani, że to właśnie Państwo wiedzą najlepiej jakie są potrzeby i oczekiwania naszych mieszkańców. Jednocześnie pragniemy podziękować za olbrzymie zaufanie jakie udzielili nam Państwo w absolutorium za lata 2019 – 2021.

Zapewniamy, że Zarząd, nowo wybrana Rada Nadzorcza oraz pracownicy Spółdzielni dołożą wszelkich starań, aby stale poprawiać warunki życia na naszych osiedlach, zgodnie z założeniami i planami zaakceptowanymi podczas zebrania.

Ponadto chcielibyśmy zaprosić do kontaktu zarówno telefonicznego, mailowego jak i osobistego we wszelkich sprawach związanych z działalnością Spółdzielni.

Skip to content