Wiata przy ul. Hallera 4 i 6 już po modernizacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MAŁOPOLSKA” kontynuuje proces modernizacji wiat śmietnikowych w swoich zasobach. Tym razem równolegle z remontem parkingu modernizacji poddano wiatę przy ul. Hallera 4 i 6. Począwszy od 2020 r. w modernizowanych wiatach nie tylko montowane są cyfrowe zamki mające na celu ograniczenie dostępności wiat dla osób spoza naszej Spółdzielni nagminnie podrzucających odpady, ale również instalowane jest oświetlenie, ułatwiające korzystanie z wiat zwłaszcza w sezonie jesienno – zimowym. Jak pokazuje doświadczenie, w miejscach gdzie system dostępu wyłącznie dla naszych mieszkańców już funkcjonuje znacząco poprawił się zarówno stan sanitarny wiat, wzrósł komfort korzystania z nich, jak również znacząco zmalała ilość „podrzucanych” odpadów. Proces modernizacji objął już niektóre wiaty przy ul. Krakowskiej, Słonecznej, Kopernika i Hallera. Spółdzielnia docelowo planuje, aby każda wiata znajdująca się w zasobach SM została zmodernizowana w ten sposób jak te oddane już do użytku mieszkańców.

Jednocześnie przypominamy, że Uchwałą nr 372/XXVII/2020 z dnia 17.12.2020 r. Rada Miasta Gorlice wprowadziła nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorlice.

W związku z powyższym przypominamy, iż w wiatach oraz obok wiat śmietnikowych zabrania się składowania takich odpadów komunalnych jak: niebezpieczne (w tym chemikalia), przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem w/w odpady można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” (ul. Przemysłowa 7). Szczegółowych Informacji w tym zakresie uzyskać można bezpośrednio pod tel.: 18 353 97 92.

Kalendarium wywozu odpadów w poszczególnych rejonach Gorlic w 2021 r. dostępny jest pod adresem:

Poniżej udostępniamy również dane do pobrania dla poszczególnych rejonów naszej Spółdzielni:

REJON "I"

ul. Krakowska, ul. Słoneczna, ul. Kopernika

REJON "J"

ul. Kołłątaja, ul. 3-go Maja, ul. Kromera, ul. Hallera, ul. Nadbrzeżna
Skip to content