Wiata przy ul. Słoneczna 8 już po modernizacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MAŁOPOLSKA” kontynuuje proces modernizacji wiat śmietnikowych w swoich zasobach. Tym razem modernizacji poddano wiatę przy ul. Słoneczna 8. Warto podkreślić, iż dzięki nieznacznemu przesunięciu wiaty zyskaliśmy kolejne miejsca postojowe oraz poszerzyliśmy przejazd drogą dojazdową do budynku przy ul. Słoneczna 10. Począwszy od 2020 r. w modernizowanych wiatach nie tylko montowane są cyfrowe zamki mające na celu ograniczenie dostępności wiat dla osób spoza naszej Spółdzielni nagminnie podrzucających odpady, ale również instalowane jest oświetlenie, ułatwiające korzystanie z wiat zwłaszcza w sezonie jesienno – zimowym. Jak pokazuje doświadczenie, w miejscach gdzie system dostępu wyłącznie dla naszych mieszkańców już funkcjonuje znacząco poprawił się zarówno stan sanitarny wiat, wzrósł komfort korzystania z nich, jak również znacząco zmalała ilość „podrzucanych” odpadów. Proces modernizacji objął już wiaty przy ul. Krakowskiej, Słonecznej, Kopernika i Hallera. Spółdzielnia docelowo planuje, aby każda wiata znajdująca się w zasobach SM została zmodernizowana w ten sposób jak te oddane już do użytku mieszkańców.

Wszystkim mieszkańcom przypominamy, iż w wiatach oraz obok wiat śmietnikowych zabrania się składowania takich odpadów komunalnych jak: niebezpieczne (w tym chemikalia), przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w odpady można bezpłatnie oddać do:

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” (ul. Przemysłowa 7).

Szczegółowych Informacji w tym zakresie uzyskać można bezpośrednio pod tel.: 18 353 97 92.

Skip to content