Współpraca pełna korzyści.

Nowy chodnik przy ul. Konopnickiej

Dobiega końca remont chodnika między blokami 11 i 13 przy ulicy Konopnickiej. Zadanie realizowane było przez Spółdzielnię Mieszkaniową „MAŁOPOLSKA” we współpracy z Miastem Gorlice, a zostało wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok. W ramach prowadzonych prac remontowi poddano ponad 500 m² chodnika oraz 12 podestów wejściowych do budynków mieszkalnych. Zakończenie prac przyczyni się zarówno do poprawy bezpieczeństwa dla mieszkańców korzystających z nowego chodnika jak i estetyki wokół budynków.

Więcej miejsc parkingowych przy ul. Hallera

Miasto Gorlice we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „MAŁOPOLSKA” wspólnie realizuje zadanie związane z modernizacją parkingu przy ul. Hallera. Dzięki zawartemu porozumieniu prace prowadzi jeden wykonawca – Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gorlicach. W ramach realizacji zadania modernizacji poddany został istniejący parking, a dzięki utwardzeniu przylegającego placu powstaną dodatkowe miejsca postojowe.

Zarząd Spółdzielni dziękuje Panu Rafałowi Kukli – Burmistrzowi Gorlic za przychylność i dotychczasową współpracę, liczymy na kolejne wspólne inicjatywy i realizacje wspólnych zadań.

Równocześnie z tymi pracami, Spółdzielnia Mieszkaniowa „MAŁOPOLSKA” kontynuując proces modernizacji wiat śmietnikowych rozpoczęła prace remontowe wiaty usytuowanej bezpośrednio przy parkingu. W miejscu poprzedniej powstanie zupełnie nowa wiata, która wzorem wcześniej realizowanych zostanie wyposażona w cyfrowe zamki mające na celu ograniczenie dostępności wiat dla osób spoza naszej Spółdzielni nagminnie podrzucających odpady, ale również zainstalowane zostanie oświetlenie, ułatwiające korzystanie z wiat zwłaszcza w sezonie jesienno – zimowym. 

Prace remontowe przy ul. Kopernika i ul. Słonecznej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MAŁOPOLSKA” w najbliższym czasie rozpocznie prace remontowe również na osiedlu „Magdalena”. Prace wymagające najszybszych działań to te związane z remontem chodnika przy ul. Kopernika 10 oraz poprawą nawierzchni dróg wewnętrznych przy ul. Słonecznej. Dzięki umowie zawartej z firmą GODROM rozpoczniemy prace związane z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni dróg wewnętrznych przy ul. Słonecznej.

Skip to content