Akcja zbiórki nakrętek dla Pawła Grabowskiego dobiegła końca, kolejna zbiórka już trwa.

Akcja zbiórki nakrętek dla Pawła Grabowskiego dobiegła końca. 

Finalnie wspólnie we wszystkich punktach prowadzonej zbiórki udało się zebrać:

0 kg nakrętek
Pieniążki ze zbiórki zostały przeznaczone na rehabilitację Pawła. Bardzo dziękujemy za włączenie się w akcje wszystkim organizacjom i placówkom szkolnym tj. Zespółowi Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza, Miejskiemu Zespołowi Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego, Miejskiemu Przedszkolu nr 2, Zespołowi Szkół Podstawowych im. Bronisława Wanata w Moszczenicy, Stowarzyszeniu Miłośników Wsi Kryg, Stowarzyszeniu „Szansa” w Moszczenicy, OSP w Biesnej, Hufcowi ZHP  w Gorlicach. 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom dobrego serca, którzy uczestniczyli w tej akcji.

Wraz z zakończeniem zbiórki dla Pawła Grabowskiego, rozpoczynamy nową zbiórkę nakrętek dla Stowarzyszenia na Rzecz Sprawności Dzieci i Młodzieży „Sprawne Smoki”. Celem Stowarzyszenia jest zarówno integracja i pomoc w rozwoju dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, ale również ich rehabilitacja. 

Nakretki można dostarczać codziennie do Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w godzinach pracy Spółdzielni, a także do Klubów Osiedlowych „Hallerówka” – ul. Hallera 81, oraz „Jubilat” – ul. Kopernika 10. 

Skip to content