Organy statutowe

Zarząd:

mgr Łukasz Igielski – Prezes Zarządu
inż. Jan Niemiec – Zastępca Prezesa ds. Technicznych

Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Spółdzielni.

 

Rada Nadzorcza:

Jakub Łęcki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Jolanta Dobek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Erwin Dusza – Sekretarz Rady Nadzorczej,
Ryszard Zagórski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Aneta Roman – Członek Komisji Rewizyjnej,
Tadeusz Kubala – Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
Maria Drzymała – Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Zgodnie z §2pkt2 Regulaminu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w SM MAŁOPOLSKA:

„Na wniosek członka Spółdzielni w sprawie skargi lub wniosku będącej kompetencją Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej jej członek przeprowadza dyżur – w zależności od charakteru sprawy – w siedzibie Spółdzielni lub administracji Osiedla, w terminie uzgodnionym z wnoszącym wniosek lub skargę członkiem oraz Zarządem, niekolidującym z bieżącym funkcjonowaniem Spółdzielni.”   

Skip to content