Organy statutowe

Zarząd:

mgr Łukasz Igielski – Prezes Zarządu
inż. Jan Niemiec – Zastępca Prezesa ds. Technicznych

 

Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Spółdzielni.

 

Rada Nadzorcza:

Andrzej Rak– przewodniczący,
Klaudia Smaczniak – zastępca przewodniczącego,
Aneta Roman – sekretarz,
Jolanta Dobek – członek Rady,
Jakub Łęcki – przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
Henryk Plato – członek Rady,
Janina Roman – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z §2pkt2 Regulaminu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w SM MAŁOPOLSKA:

„Na wniosek członka Spółdzielni w sprawie skargi lub wniosku będącej kompetencją Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej jej członek przeprowadza dyżur – w zależności od charakteru sprawy – w siedzibie Spółdzielni lub administracji Osiedla, w terminie uzgodnionym z wnoszącym wniosek lub skargę członkiem oraz Zarządem, niekolidującym z bieżącym funkcjonowaniem Spółdzielni.”   

Skip to content