Komunikat w sprawie rozpoczęcia modernizacji drogi dojazdowej do garaży przy ul. Krakowskiej

Informujemy, że z uwagi na rozpoczęcie prac remontowych od dnia 06.04.2022 r. (ŚRODA) czasowo nie będzie możliwości dojazdu do garaży przy ul. Krakowskiej. Prosimy o parkowanie pojazdów na innych dostępnych miejscach.

Modernizacja drogi dojazdowej do garaży to kolejne zadanie o które od lat zabiegali mieszkańcy osiedla Magdalena.
W ubiegłym roku wykonano modernizację miejsc postojowych przy ul. Krakowskiej 23 zwiększając ich dostępność,
a w roku bieżącym kontynuujemy proces modernizacji tej części osiedla poprzez wykonanie drogi dojazdowej do garaży.
Zarząd Spółdzielni, biorąc pod uwagę zakres prac i wysokość dostępnych środków finansowych na ten cel wytypował do realizacji w 2022 r. drogę dojazdową, która znajduje się w najgorszym stanie technicznym i której modernizacja
wskazana jest w pierwszej kolejności.
Wykonany remont ułatwi mieszkańcom codzienne korzystanie z garaży
znajdujących się w obrębie ulicy Krakowskiej.

Skip to content