Modernizacja klatek schodowych przy ul. Kopernika 4

Trwają prace remontowe klatek schodowych w budynku przy ul. Kopernika 4. Prace obejmują m. in. malowanie ścian, sufitów, spodów biegów schodowych i spoczników oraz wymianę drzwi wejściowych do piwnic i pochwytów poręczy.

Ponadto modernizacji poddano instalacje CO poprzez wymianę grzejników i likwidację zbędnych rur. Jeszcze w roku 2021 remontowi poddano istalację gazową, wykonano uszczelnienie i wymianę podejść do gazmierzy na klatkach schodowych. Przyjęty harmonogram prac i ich kolejność zostały tak opracowane, aby kolejne etapy robót następujące po sobie były naturalną konsekwencją wcześniejszych i pozwoliły na kompleksową modernizację klatek schodowych.

Skip to content