Nowy chodnik i schody pod blokiem przy ul. Hallera 22 oraz schody przy budynkach ul. Hallera 26 i Hallera 30

Dobiegł końca remont chodnika i schodów przy budynkach mieszkalnych ul. Hallera 22, 26 i 30. W dniu 29.03.2024 r. przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „MAŁOPOLSKA” oraz Miasta Gorlice w obecności wykonawcy – Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gorlicach zakończyli odbiór zadania wybranego do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

W ramach prowadzonych prac remontowi poddano ponad 100 m² chodnika oraz schody terenowe łączące chodniki do budynków mieszkalnych w obrębie ul. Hallera 22, 26 i 30. Jesteśmy przekonani, że zakończenie prac przyczyni się zarówno do poprawy bezpieczeństwa dla mieszkańców korzystających z nowego chodnika i schodów jak i estetyki wokół budynków.

Skip to content