Prace remontowe ścian fundamentowych przy ul. Kopernika i Hallera

Dzięki sprzyjającej pogodzie, kontynuowane są w ostatnich dniach prace związane z wykonaniem izolacji pionowej ścian fundamentowych budynków w których licznie w ostatnich miesiącach występowały zalania piwnic. Prace obejmują m. in. wykonanie nowej izolacji ściany fundamentowej wraz z drenażem oraz wymianę podejść odpływowych rur spustowych. Prace wykonane w obrębie budynków przy ul. Kopernika 4 i 6 oraz ul. Hallera 4, 6 i 8 wpłyną na poprawę stanu technicznego budynków oraz zabezpieczą piwnice przed kolejnymi zalaniami.

Skip to content