Rok 2023 rokiem Mikołaja Kopernika!

Rok 2023 został ustanowiony w naszym kraju rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika. Senat RP uhonorował Mikołaja Kopernika jako “znamienitego uczonego, który zmienił postrzeganie świata”, podkreślając, że był to prawdziwy człowiek renesansu – prawnik, urzędnik, dyplomata, lekarz, duchowny, doktor prawa kanonicznego, zajmował się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią. Jego najwybitniejsze dzieło “O obrotach sfer niebieskich” wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazywaną przewrotem kopernikańskim.

W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Małopolska przy ul. Kopernika właśnie od kilkudziesięciu lat stoi pomnik Mikołaja Kopernika. Pomnik w ostatnich dniach został zabezpieczony i oddano go do renowacji. Jesteśmy przekonani, że odnowienie zniszczonego upływem czasu pomnika wpisuje się w tegoroczne upamiętnienie tej historycznej postaci. Tym samym uspokajamy wszystkie osoby zaniepokojone zniknięciem pomnika, po zakończeniu prac renowacyjnych wróci on na dotychczasowe miejsce.

Skip to content