Rozpoczęły się prace związane z powstaniem garaży na Osiedlu „Magdalena”

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska”.

W okresie ostatnich dwóch lat Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” podejmował wiele działań ukierunkowanych na zwiększenie ilości miejsc postojowych w obrębie osiedla „Magdalena”.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób i konstruktywnej współpracy z mieszkańcami i Miastem Gorlice Zarząd Spółdzielni prowadził prace związane z zagospodarowaniem terenów pod możliwość posadowienia garaży dla członków Spółdzielni. Warto podkreślić, iż od wielu lat obserwujemy rosnące zainteresowanie chęcią posiadania garaży przez naszych mieszkańców.

Dzisiaj możemy poinformować, że to co dla niektórych wydawało się niemożliwe nabiera realnych kształtów. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany dotyczący budowy zespołów garażowych przy ul. Słonecznej, którego realizację właśnie rozpoczynamy, zakłada możliwość posadowienia 82 boksów garażowych i wykonanie 29 miejsc postojowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych). Posadowienie garaży blaszanych realizowane i finansowane będzie przez Komitety Budowy Garaży zgodnie z Regulaminem budowy, ustanawiania tytułów prawnych i używania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska”.


Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w obrębie

ul. Słonecznej realizowana będzie zarówno przez Spółdzielnie Mieszkaniową jak również Miasto Gorlice w ramach Budżetu Obywatelskiego Edycja 2024 wybranego w głosowaniu przez mieszkańców.

Jesteśmy przekonani, iż wykonane prace są odpowiedzią na oczekiwania naszych mieszkańców i przyczynią się do zwiększenia dostępności miejsc postojowych na naszych osiedlach. Wszystkich Państwa oczekujących od lat na realizację tych zadań prosimy o zaufanie i współpracę.

Jan Niemiec

Z-ca Prezesa Zarządu Spółdzielni „MAŁOPOLSKA”

w Gorlicach

Łukasz Igielski

Prezes Zarządu Spółdzielni „MAŁOPOLSKA”

w Gorlicach

Skip to content