Walne Zgromadzenie członków SM „Małopolska” za nami

W dniach 30-31 maja odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MAŁOPOLSKA” w Gorlicach. Zgromadzeni mieszkańcy nie tylko wysłuchali sprawozdań z działalności spółdzielni za rok 2022, ale również podjęli uchwały m.in. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni, zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022 i Rady Nadzorczej czy też przeznaczenia nadwyżki bilansowej.

Drodzy mieszkańcy, członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „MAŁOPOLSKA"

Zarząd Spółdzielni pragnie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w zebraniach.
Dziękujemy przede wszystkim za wnioski, sugestie i propozycje jakie Państwo zgłosili. Deklarujemy, że wszystkie zostaną wnikliwie przeanalizowane i w miarę możliwości zrealizowane w najbliższej przyszłości. Jesteśmy przekonani, że to właśnie Państwo wiedzą najlepiej jakie są potrzeby i oczekiwania naszych mieszkańców. Jednocześnie pragniemy podziękować za olbrzymie zaufanie jakie udzielili nam Państwo w absolutorium za rok 2022.
Zapewniamy, że Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy Spółdzielni dołożą wszelkich starań, aby stale poprawiać warunki życia na naszych osiedlach, zgodnie z założeniami i planami zaakceptowanymi podczas zebrania.
Ponadto chcielibyśmy zaprosić do kontaktu zarówno telefonicznego, mailowego jak i osobistego we wszelkich sprawach związanych z działalnością Spółdzielni.
Skip to content