Wiata przy ul. Hallera 24 i 26 już po modernizacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MAŁOPOLSKA” kontynuuje proces modernizacji wiat śmietnikowych w swoich zasobach. Tym razem modernizacji poddano nie tylko wiatę przy ul. Hallera 24 i 26, ale również schody prowadzące bezpośrednio do niej i na parking. Jesteśmy przekonani, że zakończenie prac przyczyni się znacząco do poprawy bezpieczeństwa dla mieszkańców korzystających z nowych schodów, których remont współfinansowało Miasto Gorlice.

Począwszy od 2020 r. w modernizowanych wiatach nie tylko montowane są cyfrowe zamki mające na celu ograniczenie dostępności wiat dla osób spoza naszej Spółdzielni nagminnie podrzucających odpady, ale również instalowane jest oświetlenie, ułatwiające korzystanie z wiat zwłaszcza w sezonie jesienno – zimowym. Jak pokazuje doświadczenie, w miejscach gdzie system dostępu wyłącznie dla naszych mieszkańców już funkcjonuje znacząco poprawił się zarówno stan sanitarny wiat, wzrósł komfort korzystania z nich, jak również znacząco zmalała ilość „podrzucanych” odpadów. Proces modernizacji objął już niektóre wiaty przy ul. Krakowskiej, Słonecznej, Kopernika i Hallera. Spółdzielnia docelowo planuje, aby każda wiata znajdująca się w zasobach SM została zmodernizowana w ten sposób jak te oddane już do użytku mieszkańców.

Wszystkim mieszkańcom przypominamy, iż w wiatach oraz obok wiat śmietnikowych zabrania się składowania takich odpadów komunalnych jak: niebezpieczne (w tym chemikalia), przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w odpady można bezpłatnie oddać do:
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” (ul. Przemysłowa 7).
Szczegółowych Informacji w tym zakresie uzyskać można bezpośrednio pod tel.: 18 353 97 92.

Skip to content