„Zmiany w opłatach za energię cieplną – nowa interpretacja przepisów – ciepło jednak droższe!” – informacja Urzędu Miejskiego w Gorlicach

Urząd Miejski w Gorlicach przekazał informację o zmianach w interpretacji przepisów, która ma związek z opłatami za energię cieplną. Poniżej pełna treść informacji:

W ostatnich dniach informowaliśmy Państwa o planowanej zmianie taryfy, która w związku z określeniem górnego limitu sprzedaży na poziomie 103,82 zł netto/GJ nie powinna przełożyć się na wzrost kosztów na rachunkach indywidualnych odbiorców. Jak się okazuje, interpretacja przepisów Urzędu Regulacji Energetyki była błędna. Ministerstwo Klimatu i Środowiska stoi na stanowisku, że MPGK Sp. z o.o. zobowiązane jest zastosować średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą (tj. wspomniane wcześniej 103,82 zł) jednak powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe. Zastosowanie nowej taryfy (od 15 marca 2023 roku) w oparciu o wytyczne Ministerstwa spowoduje, że cena 1 GJ dla odbiorcy końcowego wzrośnie średnio o ok. 10%. Przypomnijmy, że wcześniejsza interpretacja Urzędu Regulacji Energetyki ustawy z dn. 8 lutego 2023 roku zakładała ok. 30% obniżkę, która miała wynikać z zapowiadanych przez Rząd dopłat dla dostawców energii cieplnej, co w naszej ocenie byłoby zgodne z intencją ustawy, tj. utrzymania ceny za ciepło dla finalnego odbiorcy na poziomie 103,82 zł netto/GJ. Podwyżki cen ciepła są problemem wszystkich samorządów i odbijają się na kieszeniach mieszkańców. Zapraszamy do zapoznania się z krótką animacją pn. „Nasze drogie ciepło” przygotowanym przez Związek Miast Polskich, do którego należą także Gorlice.

Skip to content