3 4 1 2

Relacja z projektu pt. "Akcja profilaktyczno - edukacyjna STOP PIJANYM KIEROWCOM"

 

Firma Społeczna Spółdzielnia Socjalna „Gorliczanin” wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Małopolska” w ramach cyklu „Spółdzielczość dla społeczności lokalnej” w dniu 31.07.2015r w Osiedlowym Klubie „Jubilat” przy ul. Kopernika10 zrealizowała Akcję Profilaktyczno – Edukacyjną pt. „STOP PIJANYM KIEROWCOM”. Wydarzenie byłonakierowane na dzieci i młodzież z półkolonii letniej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gorlicach. W Akcji wzięło udział ponad 40 osób.

Naszą Akcję wsparli oraz uświetnili swoją obecnością: Burmistrz Gorlic Pan Rafał Kukla, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” Pani Mariola Migdar, Dyrektor Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach Pani Grażyna Rychlicka, Prezes TPD w Gorlicach Pani Stanisława Bąk, Pełnomocnik UM w Gorlicach ds. Uzależnień Pan Piotr Gajda, Rzecznik Prasowy KPP w Gorlicach Pan Grzegorz Szczepanek i aspirant Pani Karolina Gurba.

Akcja miała na celu:
- uświadomienie zagrożenia jak również edukację młodych ludzi w zakresie odpowiedniego zachowania w przypadku świadomości, że osoba mająca kierować autem jest w stanie nietrzeźwym - a młody człowiek ma być pasażerem lub gdy jesteśmy świadkami takiej sytuacji dotyczącej innych osób
- uświadomienie zagrożenia pieszych na przejściach drogowych itp w przypadku kierowców pod wpływem alkoholu
- instrukcję obserwacji zachowania kierowców oraz tego, co dzieje się na drodze a nie tylko poleganiu na swoim poprawnym zachowaniu się na ulicy
- uświadomieniu, że nasze bezpieczeństwo jako pasażerów czy pieszych zależy również od zachowań kierowców i naszej świadomości o potencjalnych zagrożeniach z ich strony

Dzieci uczestniczyły w:
- zabawach integracyjnych
- prelekcji dotyczącej zwiększenia bezpieczeństwa pasażera i pieszego
- konkursie plastycznym z nagrodami dotyczącym problematyki nietrzeźwych kierowców
- odsłuchiwaniu bajek "promilowych"
Wszyscyuczestnicy konkursu plastycznego otrzymali nagrody oraz poczęstunek i napoje.
W niedługim czasie odbędzie się w UM wGorlicach pokonkursowa wystawa prac wszystkich dzieci.

Zajęcia odbyły się przy wsparciu finansowym Miasta Gorlice w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przy współpracy Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska”

Telefony alarmowe

Konserwator WOD-KAN, GAZ i C.O.: 508 082 005
Dyżurny elektryk: 508 082 006
Służby alarmowe: 112
Pogotowie ratunkowe: 999
Straż Pożarna: 998
Policja: 997

Dyżury Rady Nadzorczej

6.04.2020r.
4.05.2020r.
1.06.2020r.
6.07.2020r.
3.08.2020r.
7.09.2020r.
5.10.2020r.
2.11.2020r.
7.12.2020r.

P. Klaudia Smaczniak
P. Andrzej Rak
P. Henryk Plato
P. Janina Roman
P. Klaudia Smaczniak
P. Jakub Łęcki
P. Aneta Roman
P. Andrzej Rak
P. Jolanta Dobek

Osiedle Magdalena
Osiedle Korczak
Osiedle Magdalena
Osiedle Korczak
Osiedle Magdalena
Osiedle Korczak
Osiedle Magdalena
Osiedle Korczak
Osiedle Magdalena

Od dnia 25.03.2020 r. Dyżury Rady Nadzorczej nie będą odbywać się do odwołania

Copyright © 2015 SM Małopolska.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Pracownia Komputerowa PELG